Về chúng tôi

GIỚI THIỆU JAVILINK

  • Thành lập: 2016
  • Mã số doanh nghiệp: 0314315515
  • Trụ sở: 94D1 Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. HCM

SỨ MỆNH:

Là cầu nối liên kết tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Xúc tiến
đầu tư, kết nối sự hợp tác toàn diện giữa doanh nghiệp hai nước. Liên
kết đào tạo nguồn nhân lực, từng bước hoàn thiện kỹ năng chuyên
môn, đáp ứng nhu cầu về lao động có tay nghề cao cho các doanh
nghiệp Nhật Bản.

TẦM NHÌN:

Đến năm 2025, Javilink trở thành công ty uy tín hoạt động đa ngành,
là đường dẫn xúc tiến sự hợp tác kinh tế các doanh nghiệp Việt Nam
và Nhật Bản.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

  • Đào tạo ngoại ngữ
  • Tư vấn làm việc & định cư Nhật Bản
  • Tư vấn du học
  • Tư vấn đầu tư, quản lý dự án xuất nhập khẩu
  • Lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh JAVILINK

Giấy phép tư vấn du học

Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Giấy phép lữ hành quốc tế