Ms. NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

Chủ tịch hội đồng quản trị
  • Phó chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Nhật Việt Chủ tịch
  • Nhà sáng lập công ty HTC-JAPAN
  • Thành viên HĐQT SAIGON GROUP-JAPAN
  • Chủ tịch công ty cổ phần JAPAN MEIA
  • Giám đốc điều hành FELLOW INTERNATIONAL