Mr. HIRONORI SAKAI

Cố vấn cấp cao
  • Chính trị gia
  • Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Nhật Việt
  • Tổng giám đốc công ty IMPERIUM
  • Tổng giám đốc công ty FELLOW INTERNATIONAL
  • Thường trực Hiệp hội AKABARA Nhật Bản
  • Thường trực Hội đồng phát triển giáo dục quốc tế Nhật Bản