Mr. HÀ VIỆT CƯỜNG

Giám đốc điều hành

Bí thư Đoàn trường ĐH KHXH và NV TP.HCM

Giữ nhiều nhiệm vụ tại các cơ quan Nhà Nước như:

  • Thành Đoàn TP.HCM;
  • Ủy ban nhân dân P1, P11, Quận 5;
  • Quận ủy Quận 5.