Quan niệm về tôn giáo của người Nhật là một điều ngạc nhiên và khó hiểu đối với người nước ngoài. Mặc dù có tràn ngập nhiều tổ chức tôn giáo tồn tại ở Nhật Bản, nhưng đại đa số người Nhật không có lòng tín ngưỡng rõ rệt đối với tôn giáo cụ thể nào.
Quan sát sinh hoạt riêng tư của người Nhật thì có thể thấy ngay rằng, vào ngày tết họ đi lễ đền (Thần đạo), để cầu nguyện, vào tiết thanh minh mùa xuân hoặc mùa thu đi chùa để thăm mồ mả (Phật giáo), và khi đến giáng sinh (Thiên chúa giáo) thì chúc mừng với bánh. Hoặc là đi lễ đền vào lễ hội 7-5-3, nhưng lại tổ chức lễ cưới tại nhà thờ, tổ chức lễ tang tại chùa.
Theo tình hình thực tế, người Nhật được xem là một dân tộc rất kỳ lạ vì trừ một số người ra, còn phần đông người Nhật không có hiểu biết và kiến thức về tôn giáo. Tuy nhiên tại Nhật Bản, vì quyền tự do tín ngưỡng được bảo vệ bởi hiến pháp, nên tín ngưỡng của thực tập sinh kỹ thuật không thành vấn đề nghiêm trọng. Tuy vậy, vì tín ngưỡng là một vấn đề cá nhân, do đó bạn nên hiểu rằng không thể yêu cầu tổ chức, tức là công ty đặc biệt quan tâm và bố trí thời gian cho hoạt động tôn giáo trong những giờ tu nghiệp. Nói cách khác, nếu bạn nghĩ là việc cầu nguyện trong giờ đang tu nghiệp là việc mà đương nhiên sẽ được chấp thuận, thì có thể bạn sẽ gặp rắc rối. Trong trường hợp phải dùng thì giờ để cầu nguyện, bạn nên giải thích bổn phận tôn giáo của mình và thảo luận trước với người hướng dẫn tu nghiệp, và trong phạm vi không gây ảnh hưởng xấu đến việc tu nghiệp, thực tập kỹ thuật, ví dụ như là giảm thời gian nghỉ để bù vào giờ cầu nguyện, hoặc tu nghiệp, thực tập kỹ thuật và giờ khác bù cho giờ cầu nguyện…và làm thế nào để lấy được sự thông cảm của người xung quanh.